top of page

Grenovi Sp. z o.o Sp.k

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie w Grenovi Sp. z o.o Sp.k autorskiej technologii produkcji innowacyjnych rowerów elektrycznych

 

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej gamy produktów – rowerów hybrydowych o ramie modułowej. Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem prac badawczych.
 

Kompleksowa realizacja projektu pozwoli firmie osiągnąć założone cele:

1. Dywersyfikację działalności;
2. Stworzenie nowych miejsc pracy z uwzględnieniem polityki równych szans;
3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
4. Dynamiczny rozwój firmy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 774 575,00

pasek33.jpg

Przejdź do strony Beneficjenta:

bottom of page